Kategorie

Młotki kamieniarskie

Art.

Nazwa

10140

młotek kamieniarski r Drew 1000g

Art.

Nazwa

10710

młotek kamieniarski r Drew 500g

Art.

Nazwa

10711

młotek kamieniarski r PCV 500g

Art.

Nazwa

10711

młotek kamieniarski r PCV 500g

Art.

Nazwa

10791

młotek kamieniarski r PCV 400g

Art.

Nazwa

Waga

Długość

10183

młotek kamieniarski - r guma

500g

28cm

10184

młotek kamieniarski - r guma

1000g

30cm

Art.

Nazwa

10181

młotek kamieniarski - r Drew 500g